Stängt denna säsong

Idag har styrelsen tyvärr beslutat att inte öppna skattmansöbacken för säsongen 2021/2022. Det beror både på osäkerheten kring restriktioner för covid-19 och att priser på el och övriga omkostnader ökar. Skidbacken drivs helt av ideella krafter och intresset att jobba i backen har i år varit lågt. Detta gör att vi inte vågar satsa då risken är för stor att vi inte kan räkna hem våra kostnader

Ni är fortfarande välkomna att utnyttja backen för pulkaåkning och använda grillplatserna.