Hitta hit


Skattmansöbacken ligger i vackra Skattmansöådalen, på bekvämt avstånd från Enköping (23 km), Sala (35 km), Uppsala (43 km) Västerås (55 km) och Stockholm (95 km).

Koordinater:
WGS 84 (lat, lon): N 59° 49.965′, E 17° 3.649′
WGS 84 decimal (lat, lon): 59.83274, 17.06082

Google Maps • EniroHitta.se

Vägbeskrivning från Enköping/E18:

   • Sväng av E18 mot Enköping/Mora/Sala. Följ skyltning mot väg 70, Mora/Sala.
   • Efter ca 500 meter sväng höger vid skylt ”Skattmansö 21” (Torstuna/Härkeberga).
   • Följ vägen 18 km tills du kommer till Österunda.
   • Sväng vänster i fyrvägskorsningen vid skylt ”Skattmansö 3”.
   • Följ vägen 3 km.

Vägbeskrivning från Uppsala

 • Åk rv 72 mot Sala
 • 6 km efter Järlåsa sväng vänster mot Österunda/Skattmansö
 • I Österunda sväng höger i fyrvägskorsningen.
 • Följ vägen 3 km

Vägbeskrivning från Sala

 • Åk rv 72 mot Uppsala
 • 3 km efter Vittinge sväng höger mot Österunda/Skattmansö
 • I Österunda sväng höger i fyrvägskorsningen.
 • Följ vägen 3 km