Föreningen


Skattmansöbacken drivs av Skattmansöådalens förening, en ideell förening som bildades år 2000 när Enköpings kommun ville lägga verksamheten i malpåse. Driften togs över av frivilliga krafter, med målsättningen att skapa en skidbacke för hela familjen. Allt arbete är ideellt, där medlemmarna tillsammans hjälps åt med skötsel och drift.

Att jobba i ideellt i backen är toppentrevligt – hör av dig till föreningens ordförande om du vill vara med i vårt team !

Bli medlem!