Föreningen lever vidare 2023

På Skattmansöådalens förenings årsstämma 17 juni 2023 utökades den tillfälliga styrelsen med några nya ledamöter. Den nya styrelsen kommer att arbeta med att hantera föreningens ekonomi, som präglas av höga elkostnader och brist på intäkter. Styrelsen kommer att förhandla med Enköpings kommun och övriga intressenter som finns runt området. En bana för discgolf/frisbeegolf är också under planering.

Styrelsen 2023 ser ut så här:

  • Anders Ottosson, ordförande
  • Mirre Wärlind, kassör
  • Niklas Forslund, sekreterare.
  • Mats Thorburn
  • Bertil Fält
  • Mattias Sund
  • Freddy Karlsson