Styrelse

Styrelse 2016-2017:

Daniel Jäderblom, ordförande
Mia Penttinen
Maria Wärlind
Björn Carlsson
Urban Wilhelmsson
Mikael Ljung